Fortune Favors Lady Nikuko

TITOL FORTUNE FAVOURS LADY NIKUKP
DIRECTOR AYUMU WATANABE
ANY 2021
IDIOMA ANGLÈS – CATALÀ
OBRA LLARGMETRATGE
TIPUS DE TRADUCCIÓ SUBTITULACIÓ PER A SORDS