Subtitulació
Subtitulació per a sords
Traducció de textos
Correcció
Traducció de guions
Transcripcions

Combinacions lingüístiques:

Anglès → català

Anglès → castellà

Xinès → català

Xinès → castellà

Català ←→ castellà

Software que utilizo:

EZ Titles
Memsource
Smartcat
Dragon Naturally Speaking
SDL Trados 2019